Fumigació BRUTAL CHEMTRAILS a Lleida 14 maig 2016


Massive Chemtrails over Lleida 14th may 2016


A Venezuela i l’Ecuador NO FUMIGUEN


Dos testimonis que abans vivien a Espanya i que ara viuen a Venezuela i l’Ecuador afirmen que no han vist NI UNA sola fumigació química aèria, NI UNA en els darrers 2 anys que fa que hi viuen.

Chemtrails a Lleida 5 maig 2016


Fumigacions massives chemtrails Lleida, 27 i 29 d’abril de 2016


Fumigació BRUTAL a Lleida 19 d’abril de 2016


Tv3 Desinforma sobre l’activitat HAARP, ara diuen que son ONES GRAVITACIONALS


Segueix

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 159 other followers

%d bloggers like this: