Fumigacions massives chemtrails Lleida, 27 i 29 d’abril de 2016


Fumigació BRUTAL a Lleida 19 d’abril de 2016


Tv3 Desinforma sobre l’activitat HAARP, ara diuen que son ONES GRAVITACIONALS


Setmana Santa FUMIGADA a Lleida


Fumigació BRUTAL a Lleida 4-març-2016


Comencen març 2016 amb una bona fumigada


No fumiguen: gelades a les terres de Lleida


Segueix

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 158 other followers

%d bloggers like this: