TV3 desinforma sobre els Núvols Químics


Chemtrails a Lleida setembre 2016


Fumiguen chemtrails a Lleida, agost 2016


Fumiguen chemtrails a Lleida, juliol 2016


S.O.S. Les abelles es MOREN, i nosaltres TAMBE


Fumiguen Chemtrails a Lleida, 16-30 juny 2016


Núvols naturals vs núvols químics


Video comparatiu d’un dia on no van fumigar versus un di que si que van fumigar a Lleida, el passat mes de juny.

Més informació cel natural vs cel fumigat

%d bloggers like this: